Zajęcia

W naszym żłobku kładziemy duży nacisk na organizację różnorodnych zajęć dla dzieci! Wszystkie zabawy są przeprowadzane w formie zabawy. Zajęcia te nasza placówka organizuje w ramach płaconego przez rodziców czesnego. Szczegółowy rozkład zajęć w tygodniu na każdy miesiąc jest dostepny do wglądu na tablicy informacyjnej w siedzibie żłobka.

 

Poniżej przedstawiamy listę i opisy organizowanych w naszym żłobku zajęć:

 

Dogoterapia

Gównym celem jest dobra zabawa i sprawianie radości dzieciom. Zajęcia z psem pozwalają  przełamać lęki w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój zmysłów i postrzegania otaczającej rzeczywistości. Czworonóg często ośmiela dzieci wycofane, nieśmiałe. Dzieci które odczuwają lęk przed psami na początku roku szkolnego, po kilku tygodniach zajęć zaczynają wyrażać pozytywne emocje wobec psów. Jest to również świetna okazja, by zwrócić uwagę na zasady bezpiecznego kontaktu z psem.

 

Zajęcia plastyczne 

Rozwijają i ćwiczą zdolności manualne dziecka. Zabawy z bibuły, papieru, kolorowanki, malowanki, wycinanki dla dzieci sprzyjają rozwojowi twórczej aktywności. Podczas zajęć dzieci wykorzystują rozmaite techniki dostosowane do ich możliwości. Celem zajęć plastycznych jest rozwój kreatywności, stymulowanie naturalnego potencjału, odczuwania i dostrzegania piękna. Zajęcia plastyczne dla dzieci poprawiają sprawność manualną, koncentrację, a przede wszystkim dają ogromną radość tworzenia.

 

„Od stóp do głów” 

Kształtowanie świadomości własnego ciała, poznawanie nazw jego poszczególnych części i określeń ich położenia w przestrzeni.

  

Zajęcia muzyczno- ruchowe 

Głównym celem zajęć muzyczno-ruchowych jest kształcenie koordynacji słuchowo-ruchowej, a także rozwijanie sprawności fizycznej oraz kształtowanie u dzieci estetyki ruchu. W trakcie zajęć umuzykalniających poprzez percepcję, wykonawstwo i twórczość muzyczną dostarczane są dziecku różne doświadczenia związane z muzyką, które wspierają jego wszechstronny i prawidłowy rozwój. Ćwiczenia i zabawy ruchowe stanowią najłatwiejszą i najbliższą dzieciom formę

  

Bajkoterapia

Czytanie dzieciom bajek ma na celu wspieranie ich rozwoju emocjonalno-poznawczego i kształtowanie wyobraźni. W toku zajęć stopniowo przechodzimy od pasywnego słuchania do aktywnego uczestniczenia dziecka w czytanych bajkach.

 

„Podróż przez 4 pory roku”

Celem zajęć jest poznanie poszczególnych pór roku ich cech charakterystycznych, rozwijanie logicznego myślenia oraz budzeniem zainteresowania światem przyrody i ekologii.

 

Język angielski

Głównym założeniem zajęć jest wprowadzanie dzieci w świat języka angielskiego poprzez zabawę, taniec i śpiew. Dzieci osłuchują się z językiem oraz poznają proste słowa i zwroty angielskie za pomocą wierszyków, rymowanek, gier, zabaw i piosenek.

 

Zabawy muzyczno ruchowe z chustą Klanza

Zabawy z chustą Klanza ułatwiają wejście w grupę, integrują, pomagają w pokonywaniu lęku przed nowymi sytuacjami, uczą śmiałości, rozładowują napięcia, pobudzają wyobraźnię i sprawiają, że dzieci stają się otwarte i spontaniczne.

 

„Kolorowy świat”

Celem zajęć jest poznawanie i utrwalanie kolorów z otaczającego świata. W świat barw i różnych odcieni dzieci wprowadzane są stopniowo i spontanicznie. Na każdych zajęciach wprowadzany jest nowy kolor wykorzystywane są do tego pomoce i rekwizyty w różnych odcieniach koloru.

  

Zajęcia taneczne

Najważniejszym celem naszych zajęć jest wspieranie rozwoju dziecka we wszystkich sferach: fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej. Taniec rozwija prawidłową postawę ciała, sprawność motoryczną, koordynację i pamięć ruchową, świadomość własnego ciała, orientację czasowo-przestrzenną oraz szybkość reakcji.

 

Dziecięce eksperymenty „Mały Naukowiec”

Na tych zajęciach dzieci odkrywają magiczny świat przyrody, ruchu, światła i dźwięku. Dzieci uczestnicząc w doświadczeniach poznają nowe materiały, przedmioty, faktury i zjawiska. Dynamiczny charakter zajęć, z  wykorzystaniem wielu rekwizytów, niezwykłych substancji i obrazków, sprzyja zaangażowaniu - doskonale łącząc naukę z zabawą.

 

Zabawy z instrumentami 

Zajęcia mają na celu wprowadzenie dzieci w świat muzyki, nazywanie instrumentów i naśladowanie ich brzmienia. Zachęcanie do słuchania i tworzenia muzyki. Zabawy z instrumentami muzycznymi oraz wieloma ciekawymi rekwizytami, rozwijają poczucie rytmu i kształtują słuch muzyczny u dzieci.

 

Zajęcia gimnastyczne

Są główną formą aktywności ruchowej, ich treść jest kluczem do zainteresowania i czynnego udziału w zabawie. Celem zajęć jest doskonalenie zwinności, równowagi, gibkości, koordynacji ruchowo-wzrokowych, skoczności, stopniowe odkrywanie możliwości własnego ciała (chód, bieg, podskok, rzut, chwyt), rozwijanie mięśni całego ciała, kształtowanie prawidłowej postawy.

  

„W krainie figur”

W trakcie zabawy dzieci poznają i nazywają figury geometryczne. Kształtują umiejętności układania w toku zabaw dowolnych kompozycji z figur geometrycznych. Doskonalą sprawność manualną oraz rozwijają umiejętności zgodnego współdziałania.

 

Kuchcikowo

To zajęcia kulinarne dla dzieci, gdzie mogą realizować kulinarne pasje. Dzieci wcielają się w małych kucharzy i przygotowują własne potrawy: sałatki owocowe, kanapki, soki. Dzieci uczą się współpracy w grupie, a przede wszystkim wyrabiają umiejętności potrzebne w życiu codziennym.

 

Muzykoterapia

Celem zajęć umuzykalniających w naszym żłobku jest zabawa połączona z umuzykalnianiem dzieci, ćwiczeniem poczucia rytmu i gimnastyką ciała. Poprzez zabawy w takt muzyki stymulowane są zmysły równowagi, słuchu, dotyku i wzroku. Zabawa w grupie sprzyja również nawiązywaniu więzi i integracji społecznej dzieci.

 

Zabawy paluszkowe i dźwiękonaśladowcze

W zabawach paluszkowych przy pomocy dłoni i palców tworzone są ilustracje do krótkich i zabawnych historyjek, wierszyków i opowiadań. Podczas zabaw dźwiękonaśladowczych wykorzystywane są wierszyki i historyjki zawierające wyrazy przypominające odgłosy płynące z otaczającego świata (szum wiatru, kapanie deszczu, odgłosy zwierząt). Zabawy te rozwijają wrażliwość dziecka na zróżnicowane bodźce dotykowe oraz kształtują świadomość własnego ciała. 

projekt i realizacja: www.amill.pl
Jak dojechać? Facebook
Projekty Unijne