Aktualności

 

11.01.2021
 
Żłobek „Bajka2” ogłasza rekrutację do projektu pt: „Utworzenie 15 nowych miejsc opieki w żłobku Bajka2!”. 
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, działanie RPSW.08.01.00 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego, poddziałanie RPSW.08.01.01 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

 

 
Projekt kierowany jest do:

 - osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 lub osobami z niepełnosprawnościami, w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,

 - osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (tj. osób przebywających na urlopach macierzyńskim/tacierzyńskim/rodzicielskim).

  

Rekrutacja do projektu odbędzie się w dniach od 11 stycznia 2021 do 22 stycznia 2021 roku.

 

 Dzieci osób zakwalifikowanych do projektu zostana objęte opieką w żłobku „Bajka2” od 01.02.2021 do 31.12.2022 lub do ukończenia przez dziecko 3 roku życia. Pobyt dziecka w żłobku jest bezpłatny, rodzice pokrywają jedynie całodniowe wyżywienie dziecka w żłobku w kwocie 210,00 zł miesięcznie.

  

Szczegóły rekrutacji osób do projektu oraz uczestnictwa w projekcie określa „Regulamin projektu „Utworzenie 15 nowych miejsc opieki w żłobku „Bajka2!”. Zarówno regulamin, jak i formularz rekrutacyjny dostępny jest na naszej stronie internetowej www.dwa.zlobekbajkakielce.pl w zakładce „do pobrania”.

  

Formularz rekrutacyjny („Zał. 1 Formularz…”) będzie można złożyć osobiście w biurze projektu (żłobek „Bajka2” ul. Szydłówek Górny 10) od dnia 11 stycznia 2021 r. od godz. 9:00 do dnia 22 stycznia 2021 r. do godz. 15:00.

 

Więcej informacji na temat projektu udziela Dyrektor żłobka „Bajka2” - Paulina Bacik pod nr telefonu: 696 292 773.

 

 

30.09.2020 

Rekrutacja podstawowa do projektu pt: "Nowe miejsca opieki w żłobku Bajka2!" zakończona!

W rekrutacji podstawowej do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 11 osób. Wszystkie osoby biorące udział w rekrutacji zostały poinformowane telefonicznie o wyniku rekrutacji.

 

Jednocześnie ogłaszamy rekrutację uzupełniającą do projektu. 

W ramach rekrutacji uzupełniającej 4 wolne miejsca czekają na: 

- rodziców samotnie wychowujących dziecko/ci lub rodziców z rodzin wielodzietnych i/lub

- rodziców z niepełnosprawnościami. 

Formularze zgłoszeniowe można składać do dnia 15.10.2020 do godz. 15:00 w biurze projektu - żłobek Bajka2, ul. Szydłówek Górny 10, 25-411 Kielce, tel. 696 292 773. 

Zapraszamy do udziału w rekrutacji!

 

 

02.09.2020

 Żłobek „Bajka2” ogłasza rekrutację do projektu pt: „Nowe miejsca opieki w żłobku Bajka2!”. 

 Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, działanie RPSW.08.01.00 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego, poddziałanie RPSW.08.01.01 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3. 

 

Projekt kierowany jest do: 

- osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 lub osobami z niepełnosprawnościami, w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, 

- osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (tj. osób przebywających na urlopach macierzyńskim/tacierzyńskim/rodzicielskim). 

 

Rekrutacja do projektu odbędzie się w dniach od 07 września 2020 do 25 września 2020 roku. 

 

 Dzieci osób zakwalifikowanych do projektu zostana objęte opieką w żłobku „Bajka2” od 01.10.2020 do 31.08.2022 lub do ukończenia przez dziecko 3 roku życia. Pobyt dziecka w żłobku jest bezpłatny, rodzice pokrywają jedynie całodniowe wyżywienie dziecka w żłobku w kwocie 210,00 zł miesięcznie.  

 

 Szczegóły rekrutacji osób do projektu oraz uczestnictwa w projekcie określa „Regulamin projektu „Nowe miejsca opieki w żłobku „Bajka2!”. Zarówno regulamin, jak i formularz rekrutacyjny dostępny jest na naszej stronie internetowej www.dwa.zlobekbajkakielce.pl w zakładce „do pobrania”.

 

Formularz rekrutacyjny („Zał. 1 Formularz…”) będzie można złożyć osobiście w biurze projektu (żłobek „Bajka2” ul. Szydłówek Górny 10) od dnia 07 września 2020 r. od godz. 9:00 do dnia 25 września 2020 r. do godz. 15:00. 

 

 Więcej informacji na temat projektu udziela w godzinach 9:00 - 15:00 Dyrektor żłobka „Bajka2” - Paulina Bacik

pod nr telefonu: 506 482 586. 

 

projekt i realizacja: www.amill.pl
Jak dojechać? Facebook
Projekty Unijne